Aanlevering 27 jonge hengsten Ermelo:
6 naar huis

Ermelo 15 september 2008; In een aangenaam najaarszonnetje werden vandaag de 27 voor het najaarsonderzoek aangewezen jonge hengsten nog eens kritisch bekeken door het KFPS jurycorps. Na 'het straatje' en de veterinaire keuring viel het doek voor 3 driejarigen, nl. Rutmer A.S. (Beart 411 x Jurjen 303), Parmant fan ' e Klokslag (Leffert 306 x Krist 358),  Ridske v. R. (Ids 300 x Oltman 317) en 1 vierjarige hengst, Nanning J. (Anton 343 x Lammert). 's Middags, na de zadelproef vielen nog eens twee driejarigen af, nl. Sietse A. (Teeuwis 389 x Teake 273) en Romke van de Hynderweide (Folkert 353 x Tamme 276).

Voor het eerst werden twijfelgevallen niet toegelaten tot het verrichtingsonderzoek. Voor deze hengsten bestaat de reglementaire mogelijkheid van een uitgestelde aanlevering, welke binnen 2 weken dient plaats te vinden. In het geval de hengsten dan nog niet aan de veterinaire eisen voldoen, kunnen ze tijdens het eerstvolgende onderzoek alsnog meedoen. Dit geldt niet voor Nanning J., die tijdens het laatste voorjaarsonderzoek reeds het CO voortijdig verliet.

Door mogen:

01 Sybrand Hof 200500281 Vb Ster (Brandus x Tamme)

02 Sjouke fan Fjildsicht 200500247 Vb Ster (Tsjalke x Sape)

03 Romke van de Doezumer Tocht 200500363 Vb Ster (Doaitsen x Nykle)

04 Rients W. fan 'e Klokslag 200500516 Vb Ster (Dries x Folkert)

05 Rens van den Dries 200500664 Vb Ster (Anton x Tsjerk)

07 Rinze van Kreterenhof 200501158 Vb Ster (Andries x Pike)

08 Palm Boszorg 200501629 Vb Ster (Andries x Pieter)

10 Rimmel von Playboy 200502084 Vb Ster (Onne x Jurjen)

11 Reyndert 200501700 Vb Ster (Beart x Aiso)

12 Seppe fan 't Brillehof 200501861 Vb Ster (Ymte x Anton)

14 Pjotr Poll 200502391 Vb Ster (Doaitsen x Folkert)

16 Sjirk M. 200502264 Vb Ster (Beart x Leffert pref)

18 Sybe út de Grachten 200502849 Vb Ster (Mintse x Brandus)

19 Sake fan Snakkerstate 200503180 Vb Ster (Doaitsen x Rypke)

20 Redmer út Yndyk 200503706 Vb Ster (Andries x Gradus)

21 Rinus van et Hosseplak 200503304 Vb Ster (Onne x Fetse)

22 Ridzert 200503824 Vb Ster (Fetse x Nykle)

23 Sammie 200504257 Vb Ster (Ids x Oeds)

24 Simme fan Fjildhûzen 200504566 Vb Ster (Doaitsen x Dirk)

26 Maik fan Fjildsicht 200405499 Vb Ster (Rindert x Jurjen)

27 Kjeld fan Great Beckum 200300016 Vb Ster (Sape x Reitse pref)

De data voor de eindbeoordelingen zijn:

eindbeoordeling onder het zadel: vrijdag 24 oktober 2008 vanaf 9.00 uur

eindbeoordeling aangespannen: zaterdag 22 november vanaf 9.00 uur

Bron: KFPS