5 Hengsten goedgekeurd op afstammelingen

Bente

Drachten 12-12-2008; Gisteravond ontvingen vijf hengstenhouders een verlossend telefoontje van KFPS zijde. Stamboekhengsten Doaitsen, Rindert, Wierd, Aan en Bente zijn definitief goedgekeurd. Ait werd afgekeurd en Botte en Ymte staan op wacht tot zij hun afstammelingeonderzoek hebben afgerond, zij zullen niet op de hengstenkeuring verschijnen. Tsjipke is in de loop van dit jaar al teruggetrokken.

Aan

Doaitsen

Wierd

Rindert