Uldrik 457 verrassend Kampioen hengstenkeuring!
Norbert 444 reserve

Leeuwarden, zaterdag 9 januari 2010.  "Udrik maakte er echt een show van, was tijdens de kampioenkeuring een klasse beter dan 's morgens, hij blééf lopen met een prachtig achterbeengebruik." Zo omschreef de jury haarkeuze voor de jonge verrichtingstopper uit het herfstonderzoek. De vierjarige zoon van de net op afstammelingen goedgekeurde Dries hield het hoofd koel tijdens de kampioenskeuring. Hij stond eerder die ochtend nog op de tweede plaats in zijn rubriek, onder de moderne Andrieszoon Tymon. Maar de duidelijk vermoeide Tymon moest de kampioensring verlaten, evenals de zwaar favoriete oud kampioen Maurus, zij het onder protest van het publiek. Uit de lichting 2008 mochten Norbert en Stendert een gooi doen naar het kampioenschap. Hiervan bleef alleen Norbert over. Norbert liet eerder die morgen beste drafmomenten zien, met veel power en zweef.  Het publiek verwachtte dat de grotere, langgelijnde Tsjerkzoon Norbert wel kampioen zou worden met Uldrik op de reserveplaats maar de jury koos zeer verrassend voor Uldrik!

De zaterdagmorgen begon als vanouds met de 13 jaar en oudere stamboekhengsten aan de lange lijnen. Die maakten meteen duidelijk nog lang niet versleten te zijn, met ondermeer een fantastisch dravende Rindert, Ulke, Rik, Olrik, Sape, Onne, Folkert en Jasper.

De via het verkort onderzoek tot de dekdienst toegelaten Grand Prix hengst Anders 451 (Adel x Ouke) maakte veel indruk, door zijn flitsende, krachtige draf met veel expressie. De mooie Adelzoon werd automatisch uitgenodigd voor de kampioenskeuring. De sporthengsten Tjalf, Tietse en Tsjabring werden gemist. Tjalf bleek al naar Zuid-Afrika te zijn vertrokken.

De rubriek hengsten goedgekeurd in 2009 maakten een sterke indruk. Het zijn allemaal hele goede bewegers. Bovenaan de hoogbenige Tymon (Andries x Leffert), op plaats twee de latere kampioen Uldrik. Dan Aanzoon Reinder (die een bloedmooie volle broer naar Ermelo heeft), Tsjalle (Mintse x Brandus), Sjouke (Doaitsen x Jelte), Uwe (Beart x Bonne) en Take (Jakob x Oltman).

De latere reservekampioen Norbert (Tsjerk P x Hearke P) voerde de 2008 lichting aan. Gevolgd door Stendert (Andries x Piter). Gevolgd door de 'grutte' Pier (Beart x Aiso), Olgert (Ulke x Atse), Sake (Doaitsen x Rypke), Michiel (Tsjerk P x Leffert P) en Sjerp (Andries x Pike).

De lichting van 2007 werd prooi voor de favoriet Maurus (Tsjalke x Krist) met zijn spectaculaire drafmechanisme, gevolgd door Maurits (Ulbert x Ulke), Lutger (Onne x Feitse P), Mewes (Teeuwis x Oege P) en Jesse (Leffert P x Doeke).

De groep goedgekeurd in 2006 kon iets minder imponeren. De mooie Onnezoon Jerke, die op donderdag nog meeliep in het Pavo kampioenschap dressuur en vrijdag in de hengstentrein, kwam maakte niet voor niks voor de derde maal de barre reis door de sneeuw naar Leeuwarden, hij kwam bovenaan. Op plaats twee Jisse (Jasper x Dirk), dan Loadewyk (Tsjerk x Jurjen), Jense (Sierk x Leffert P) en Jorn (Fabe x Feitse P)

De kleurrijke show van de Canadese ´House of the Friesians´ had vrijdagavond nog wat materiaalpech, de boom brak van de strijdwagen. Zaterdag ging het gelukkig vlekkeloos en het publiek zwaaide driftig met de rode en gele servetten die voor de ´stemming´ eerder waren uitgedeeld.

Oud kampioen Haitse (Jasper x Rypke) voerde de rubriek goedgekeurd in 2005 aan. Zijn oudste nakomelingen zijn nu drie en Haitse heeft een zoon door naar Ermelo, net als de tweede geplaatste Gjalt (Pyt x Lukas). Op plaats drie kwam Hinne (Tsjerk P x Falke), dan Harmen (Teunis x Oege P) en Felle (Lolke x Gerlof) die ook een zoon door heeft naar Ermelo.

De rubrieken 2003 en 2004 werden samengevoegd. Oud kampioen Beart (Jasper x Feitse P) stond er prachtig voor en liet in draf zien dat er nog steeds rekening met hem gehouden dient te worden in de kampioensring. Op de tweede plaats Aan (Abe x Jurjen) die er echt is ingegroeid en in beweging imponeerde. Doaitsen (Wander x Reitse P) op plaats vier, gevolgd door Andries (Tsjerk x Nykle), Arjen (Erik x Nikolaas), Eibert (Folkert x Reitse P), Dries (Jasper x Hearke P), Wierd (Folkert x Reitse P) en Bente (Heinse x Nammen).

Rubriek 12 was klein, aangevoerd door Wikke (Ritse x Gerlof), dan Wobke (Fetse x Gaije), Teeuwis (Fetse x Reitse P) en Tsjalke (Leffert P x Doeke).

Voor de kampioenskeuring werden uitgenodigd Anders, Tymon, Uldrik, Norbert, Stendert, Maurus, Maurits, Jerke, Jense, Haitse, Gjalt, Beart, Aan, Wikke en Wobke. De groep werd al gauw gereduceerd tot Maurus, Norbert, Uldrik en Tymon. Deze mochten één voor één binnenkomen en in alle rust hun beweging laten zien. Voor het opgewonden publiek een bijna onmogelijke opdracht, zij wilden hun favoriet aanmoedigen! Tymon en Maurus deden het net niet en mochten de ring verlaten. Alleen Norbert en Uldrik nog....de jury maakte het spannend, wie zou het worden... De piepjonge Uldrik, die in de najaarsverrichtingen een monsterscore behaalde met een 9,5 op draf? Of de modernere, langelijnde Norbert die ook een zeer best achterbeen heeft? Wat niemand verwachtte gebeurde...ULDRIK KAMPIOEN 2010! De tribunes trillen, de Friezenharten gaan open...wat is dit toch mooi.

Voor het Centraal Onderzoek 2010 zijn uitgenodigd: