De preferente veredelaar Tsjerk 328 gestorven...

Op dinsdag 15 maart 2011 kwam er een eind aan het leven van de hengst Tsjerk 328.

De hengst was en is van grote betekenis. Het Friese paard zit in een omvormingsproces naar een modern paard en daarin had Tsjerk een onmisbare inbreng. Tevens vererft hij zeer veel luxe. Juist die luxe is een pijler onder het succes van het Friese paard. Dat de hengst zeer geliefd was blijkt uit het aantal van 120 dekkingen vorig jaar. De hengst stond bij fam. Toonen te Maren-Kessel ter dekking.

TSJERK 328 SPORT en PREFERENT: FOKZEKER VOOR MODERN EN LUXE

1. vader van zes dekhengsten

2. 669 dochters, waarvan 330 ster (50%), 9 model, 6 kroon, 9 preferent.

3. 24 sportpaarden

Invloed:

Als we bedenken dat veel hengsten geen zonen krijgen, dan is de hengstenlijn van Tsjerk indrukwekkend. Zijn zonen zijn Maiko, Andries, Michiel, Hinne, Norbert, Loadewyk.

Andries is vader van Stendert, Sjerp en Tymon; terwijl Hinne in Wimer een eerste zoon heeft. Uit dochters van Tsjerk werden Uldrik, Wibe en Jerke aangekeurd.

Via zijn 669 dochters heeft Tsjerk al grote invloed en die zal alleen maar toenemen.

Nu al zijn 9 dochters preferent. Opvallend is de relatief hoge score van 24 sportpaarden.

 

Afstamming:

Tsjerk is een zoon van Feitse preferent en Wijkje, model, preferent en prestatiemoeder.

Deze Wijkje (stam 38) heeft een indrukwekkende erfelijke aanleg. Zij is moeder van de hengsten Djurre en Tsjerk, van drie modelmerries: Jelkje, Metsje , Marrit en zes stermerries . Vier dochters zijn preferent. Jelkje was kampioen tuigpaard in 1981 en 1983, samen met volle zus Metsje werden ze kampioen dubbelspannen in 1982, 1983 en 1984. Elscke (Wijkje x Naen) werd Z dressuur. Deze drie paarden geven Wijkje het predicaat prestatiemoeder. Djurre kreeg voor zijn show wagenproef het cijfer 9 en Tsjerk een 8. Wijkje behaalde menigmaal de, eens felbegeerde, prijs van beste fokgroep op de fokdag.

Belangrijk in haar stamboom is haar vader Nanne, die we vaak aantreffen bij paarden met een stuwende achterhand. De erfelijke aanleg voor luxe is te danken aan zesmaal inteelt op Ynte 130. De rijksgoedgekeurde Yntezoon Tyres vinden we als vader van Sietske, overgrootmoeder van Wijkje. Tsjerk Benedictus Bakkeveen is de fokker van Wijkje. Toen hij moest stoppen heeft de familie Schuurmans te Mantgum met grote toewijding de door hem ingeslagen weg vervolgd. Franke en Hanneke Schuurmans reden Jelkje en Metsje stijlvol naar de vele successen. Zij fokten prachtige paarden, kampioenen uit deze lijn, waaronder Tsjerk. De vader van Hanneke beleefde met de nafok van Marrit succes op succes.

Komplete hengst:

Na de goedkeuring op afstammelingen in september 1997 schreef ik in het Fries Landbouwblad d.d. 13 september 1997:

“Iedere oprechte liefhebber van het Friese paard keerde vrijdag 5 september intens blij naar huis terug. Eindelijk weer een fokhengst die ‘KOMPLEET’ is, zowel qua afstamming als fokprestatie. Hij vererft zeer positief in type en beweging (met name draf) en drukt op de nafok een uniform stempel. Hij vererft een luxe en modern type. Paarden die pronken met een rijk front, waarop kleine attente hoofdjes die blij en moedig de wereld inzien. De halzen zijn meestal mooi, en lang als die van grootvader Jochem. De hele bovenbouw is sterk en gesloten; de verhoudingen in lengte en hoogte zijn goed. De stap zag men graag ruimer, maar is wel vlijtig en actief. Met deze hengst kunnen we de eigenaren, maar vooral de totale fokkerij gelukwensen.”

Inmiddels worden deze woorden onderstreept door de verervingsindex:

Index exterieurkenmerken

Ras    bouw    beenwerk    stap    draf

109    107        107                99       105

Auteur: D.G. Wiersma