Lichting 2012
SPORTPAARDEN DOOR MIX
VAN JASPER EN FEITSE BLOED

Beart stormt af op preferentschap

D.G.WIERSMA

Bij de, voor het verrichtingsonderzoek aangewezen hengsten, is de mix van Jasper en Feitse bloed gunstig voor mooie en goede dressuurpaarden. Dat is belangrijk want Judith Pietersen en Laura Zwart -topruiters volgens Adelinde Cornelissen- en Ingeborg Klooster, Peter Spahn en vele anderen verdienen een toppaard. We gunnen dat al die jonge meisjes die rond Cornelissen zwermden als bijen om de korf. De grootste bijdrage aan dat sportpaard levert BEART, de Jasper uit Feitse moeder. Dankzij zijn superieure fokvaste preferente, dressuurgefokte moederlijn, zijn fraaie grootramigheid en zijn fokzekerheid in de stap, zet de hengst een stempel. Bij de jonge hengsten kreeg hij vier kandidaten aangewezen en nog eens twee uit zijn dochters. Zijn levenstotaal voor het preferentschap steeg vorig jaar van 380 naar 536.

Hij stormt richting preferentschap. De snelheid waarmee doet denken aan die van Ritske, de absolute tophengst uit de vorige eeuw.

-------------------------------------------

Levenstotalen preferentschap:

FEITSE :                     1717

TSJERK                     1557

JASPER                      952

BEART                         536

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaargang 2012: Na de, in aantal tegenvallende, jaargangen in 2010 en 2011, is de hoop gevestigd op een nieuwe jaargang . De jury leek zich een nieuwe teleurstelling te willen besparen en koos paarden die Ermelo kunnen overleven. Maar dat is niet het belangrijkste. Fokzekerheid voor modern type en atletische beweging vanuit een stabiele, krachtige achterhand moet het hoofddoel zijn. Bij teveel hengsten missen we moeders en moederlijnen als die bij Beart, Norbert en Tsjerk.

Twee merrielijnen leverden een opvallende prestatie met drie kandidaten. Uit de nafok van Klasina Model- Preferent, van Leyendekker Witmarsum komen drie hengsten: 69, 180, 212. Klasina kreeg uit vijf dochters drie model en twee ster. Vier dochters zijn preferent. Uit de jonge stam 143 (Fan ’t Hop) eveneens drie (160, 199, 202). Zij gaan terug op de fraaie merrie Jannie (M/P) van Kortstra Bantega. Fokgebied “ Blauwhuis” maakte verder diepe indruk met de, in hun gebied gefokte, kampioenen Beart en Norbert. Fokgebied Bergum met de uit hun gebied stammende preferente Feitse en Jasper.

        Sportpaarden - Pref.dochters -  ster%

TSJERK     31                    12                  50

FEITSE       26                    27                  45

JASPER     20                     -                     52

OLOF         17                     12                  38

BEART        5                      -                     63

----------------------------------------------------

Wessellijn:

Geen aanwijzing van jonge hengsten in dit jaar. Vorig jaar lukte het met Wolvert, Alwin en Thorben. De laatste lijkt de Totilas onder de Friezen te worden. Via de moeder stroomt dit bloed in zonen uit Anton (3) en Nykle (1) merries.

---------------------------------------------------

INVLOED OEGE:

Zonen: Remmelt, Ritse, Lolke, Anton.

Uit Oege merries:

Obe, Oeds, Thomas, Tjitte, Brandus,

Reyert, Gradus, Liekele, Mewes, Tonis,

Harmen, Wytse. Bij Alwin 2x Oege.

___________________________________

Jochemlijn:

53 Tsjalke x Bonne x Piter x Hannes; stam 115

69  Wobke x Olof x Oege x Hearke; stam 25

118  Eibert x Onne x Gerlof x Gaye; stam 102

180  Hinne x Beart x Leffert x Bendert. stam 25

202 Jerke x Rindert x Nykle x Lammert. stam 143

225 Norbert x Anton x Tamme x Wessel stam 15

206: Jerke X Bonne X Dirk X Peke; stam 40. (via herkeuring)

 

Cat. 53 met een maat van 1.64 m., is een vaderpaard, solide in bouw en met mooi front, dat met een langer voorbeen nog meer zou tonen. De hengst zou iets moderner mogen zijn, ook in erfelijke aanleg. In stap is hij krachtig, vlijtig en ruim. De draf is voldoende maar kan met meer stuwing en ruimte in de voorhand. Tsjalke (ster % 53) en Bonne (59%) en de preferente moeder is waardevol. Sterker kan het ster % van Piter (28) en Hannes (16).

Cat.69 is een mooi gelijnde hengst met voldoende luxe en mooie lengte in voorbeen. Hij mist wat allure in type en front. Het kruis is lang en het beenwerk oogt fijn en hard. De stap is voldoende ruim, maar kan met meer impuls en sprongbuiging. De draf is ruim en hoog van de vloer, maar kan iets meer van achteren naar voren. Qua erfelijke aanleg heeft Wobke een ster % van 37 en Olof van 38, maar de laatste heeft wel 13 sportpaarden op naam. De hengst komt uit de Vesta stam en uit de prima moederlijn vanuit Klasina Model en Preferent. De moeder van de hengst is ster- sport.

Cat 118 is een echte bravoure hengst (Onne, Gerlof). De hengst heeft een rijk front, is wat lang in de middenhand en mocht langer en minder hellend in het kruis. Het beenwerk mocht iets fijner. De stap is ruim maar mocht soepeler. De hengst mag graag groot draven, maar zou dan verder onder de massa mogen. Anky van Grunsven wil graag paarden die van een pony drafje tot veel verruiming draven. We hopen dat hij dat in Ermelo zal doen. Mooi is het ster % van vader 47% en moedersvader 56 %. Graag zag men meer preferenten in de moederlijn.

Cat 180 komt, via inteelt in de moederlijn en inteelt op Feitse, uit dezelfde moederlijn als cat. 69. Overgrootmoeder is de fraaie Bendert x Klasina dochter Elscke die ooit kampioen was in Blauwhuis. De moderne, hoogbenige hengst stapt voldoende ruim en vlot. De draf was ruim, maar kan overtuigender van achteren naar voren. De moederlijn biedt qua type beeldschone paarden.

Cat 202 is een luxe, harmonisch gebouwde hengst met fraai front. In de achterhand zou hij stabieler kunnen. Hij stapt ruim, gemakkelijk en vlijtig. De draf is ruim en hoog van de vloer, maar dan mag hij meer gaan zitten. De ster percentages van de hengsten zijn Rindert 55% en Nykle 50%. Aan het moderne hebben Nykle en Rindert bijgedragen want dat had deze moederlijn nodig.

Cat 225 is een luxe en moderne hengst. Hij mocht breder in de schouder en iets minder recht in het kruis. De stap is vierkant en stabiel. De draf is weergaloos, daarbij gaat hij achter zitten en rijst in de voorhand met een schitterend voorbeengebruik. In de breedte zou de moederlijn sterker kunnen, met meer preferenten.

Catalogus 206: Jerke X Bonne X Dirk X Peke; stam 40. (geen foto, via herkeuring))

Met een maat van 1.66 is Cat. 206 een grootramige hengst van goed type, die hengstuitdrukking heeft. Een kleiner hoofd en langer hals zou hem rijker front geven.De stap was in Leeuwarden niet altijd regelmatig. De draf was ruim maar kon soepeler.

Hearkelijn:

76 Beart x Anton x Jelmer x Reitse stam 15;

83 Beart x Heinse x Djurre x Teake stam 36

91 Beart x Anton x Reitse x Wessel stam 43

300 Beart x Tsjerk x Thomas x Tjimme. stam 19

159 Harmen x Olof x Ludse x Gerlof stam 1

160 Haitse x Adel x Leffert x Lammert . stam 143

166 Haitse x Teunis x Oege x Dagho stam 50

316 Haitse x Bonne x Lute x Ritske stam 35

199 Jisse x Leffert x Mark x Tsjalling stam 143

260 Maeije x Nykle x Jochem x Ferdinand . stam 103

Jasper heeft vier zonen van grote klasse, mee door prima moeders. De goedgekeurde zonen van Beart zijn niet beter dan hun vader, missen merendeels een imponerende moeder- en moedersvader. De vier zonen die nu zijn aangewezen hebben allen een moedersvader die “kort van boven”” is en dat past Beart. De Bearts stappen wel ruim maar ze missen dan het charmante en dat komt er duidelijk in met het Jochembloed. Alle vier zijn ingeteeld op Jochem en 300 zelfs op Feitse.

Cat 76 is een naar voren gebouwde luxe hengst. De stap is zeer ruim maar mist “de muzikale beat “(Anky van Grunsven). In draf moet hij achter nog sterker worden en minder kort en snel in het voorbeen. Qua erfelijke aanleg (Anton ster % 46; 9 sportpaarden; Jelmer ster% 37). Na de stamboek- preferente moeder komen merries waarmee Heida Scharsterbrug op keuringen succes had. Anton en Jelmer nafok zou hoger van de vloer moeten bewegen.