Voorbeschouwing Hengstenkeuring 2013- D. Wiersma

Voorbeschouwing HENGSTENKEURING Jaargang 2013.

Door: Doede Wiersma, Leeuwarden

Werden er 2001- 2003 jaarlijks ruim tien hengsten goedgekeurd, na 2003 daalde dat aantal sterk. De jaren 2010- 2012 zelfs naar 4, 4, en 5. Door de explosieve groei van het merriebestand vanaf 1980, waren meer dekhengsten dringend nodig. Een redelijke jaargang moet minstens uit zeven hengsten bestaan. Met zeven tot tien hengsten bestaat de kans dat er ook meer betere verervers tussen zitten en dat er iets valt te selecteren bij het afstammelingen onderzoek. Tevens is het gunstig voor de inteelt en de modernisering.

Uit de voorselectie zijn 66 hengsten geselecteerd. In schema ziet u de bloedvoering.

Hengstenlijn. Aantal Moedersvader:

Ritske                13                11

Gerke                  2                  3

Ygram                  5                 1

Hearke                9                  20

Jochem             36                  18

Wessel                1                  13

De Ritskelijn is goed vertegenwoordigd met 13 dieren. De allround vererver en moderne Doaitsen komt met 5 zonen en zijn zoon Sake met 2. Anders heeft er 4 en Arjen 1. Een teken van fokzekerheid is dat er van Doaitsen vier hengsten uit zijn dochters komen. De hengst Jakob heeft drie kandidaten uit zijn dochters: zonen van Onne, Norbert, Olgert. Omdat Jakob een moderne merrie vraagt is de combinatie met Norbert mooi. Benieuwd zijn we naar de vererving van Anders met zonen uit dochters van Beart, Ruerd, Felle en Jasper.

In de Gerkelijn zijn twee zonen van Fabe uit dochters van de moderne Andries en Doaitsen.Gelet op de inteelt zijn zonen van Fabe altijd interessant. Bij de Stendert X Fabe zijn we benieuwd of het skelet voldoende modern is. Fabe vraagt compensatie in het moderne.

Maurits heeft in de Ygramlijn 5 kandidaten. Moedersvaders van de hengsten zijn best: Feitse (2X); Beart (2X) en Olof. Maurits liet vorig jaar een goede indruk achter, dat hij vijf zonen kan tonen is op zich al positief. Wij hopen op kanshebbers in deze zwak bezette lijn.

De Hearkelijn is vertegenwoordigd met 9 hengsten. Rindert komt met één zoon en de overigen zijn uit de Jasperlijn: Beart (3); Dries (2); Haitse (2) en Pier (1). Hoezeer Beart een stempel drukt blijkt extra uit zeven hengsten uit zijn dochters ! Uit Jasper dochters komen er twee. De vererving van Jasper is bovengemiddeld. Vooral in combinatie met grootramige merries is het resultaat goed. Hij vererft relatief best in rijpaardeigenschappen, stap en draf.

Elf hengsten hebben een aandeel bij de moedersvaders. Goed scoren: Beart (7); Brandus (3); Jasper (2). Qua fokzekerheid vallen Teunis en zijn zonen en de zonen van Brandus wat tegen. Er is één hengst uit een dochter van Teunis, Brend (1); Rindert (1).

Uit de Jochemlijn komen 36 hengsten, meer dan de helft van alle hengsten.

Dertien hengsten leveren een bijdrage. Norbert komt met 8 zonen. Vanwege de kwaliteit van de hengst in exterieur en beweging, zijn uitmuntende moeder, zijn nafok van vorig jaar, hopen we op enkele kanshebbers. Het is jammer dat diverse hengsten een zwak(ker) verervende moedersvader hebben. Met meer dan gewone belangstelling zie ik uit naar de zes zonen van Stendert. Zijn moederlijn is uitmuntend, maar in erfelijke aanleg is er wel veel massa. Zal het modernere en luxe van Andries invloed hebben? Ik hoop het zeer. Ook de lang gelijnde en moderne Reinder komt met vijf zonen, de moedersvaders hebben kwaliteit. Bij de zonen van Olgert (2) en Maurus (4) ben ik benieuwd of ze moderne massa en rijpaard-points vererven. Overig Tsjalke (3), Onne (2) en één zoon voor Tjalf, Bente, Eibert, Jesse, Loadewyk en Michiel.

Twaalf keer komt een moedersvader uit de Jochemlijn en zij leveren 18 kandidaten. Daarvan komen 10 uit het Feitsebloed en zeven uit de Leffertlijn. Feitse is 3X moedersvader. Twee hengsten komen uit dochters van Onne, Tsjalke, Fetse en Mintse.

De Wessellijn levert één kandidaat, een zoon van Ielke in een mooie combinatie met Beart.Waardevol qua bloed zijn vooral hengsten uit dochters van Nykle (2), Remmelt (2) en één uit een Wicher merrie.

Emmelie Scholtens.

Mij raakte een uitspraak van de zo talentvolle dressuuramazone Emmelie Scholtens in de Paardenkrant van 22 juni 2012 : "Veel van de paarden die ik rijd zijn van nature allemaal al functioneel gebouwd. En dat maakt het rijden een stuk gemakkelijker."

Ik hoop op hengsten die aan deze voorwaarde voldoen en die, qua erfelijke aanleg, zulke paarden ook kunnen leveren. Dat betekent dat vaders en moederlijnen fokzeker zijn voor modern, stabiele en krachtige achterhand met stuwende, lichtvoetige beweging, vitaliteit en vruchtbaarheid. Deze eigenschappen moeten drie geslachten aanwezig zijn in de moederlijn van de hengst. En ik hoop dat er enkele hengsten vrij zijn van Feitse/Tsjerk bloed om de massa merries met dat bloed, het topsegment (!), te kunnen bedienen.