HK 2014: Jonge hengsten DEEL 2:

Vervolg Hearkelijn:

Cat. 273:    Uldrik X Doaitsen X Jurjen X Gaye   stam 102 Deze Uldrik stamt uit de Bruggen stam 102. Dat zijn paarden die met veel kracht bewegen, maar minder lichtvoetig. Positief zijn na de moeder drie preferenten; Gaye zien we bij een hengst liever niet. Er is veel Wessel-invloed; Jochem eenmaal.


De Jochemlijn: Juist in de Jochemlijn is behoefte aan opschuiven naar jonge hengsten. Maar het lukte o.a. Stendert, Mewes, Tymon niet om een aanwijzing te krijgen. Onne kreeg twee, Tsjalke een, Norbert twee en Tsjalle drie kandidaten. Van, de op afstammelingen afgekeurde, Time mag Tjardo aan het verkorte traject deelnemen.
Cat. 17: Tsjalke X Reitse X Feitse X Hearke  stam 8

Een mooie moderne en luxe hengst die tuigpaardtypisch is, ook qua erfelijke aanleg. Als het beeld van een hengst klopt met de erfelijke aanleg dan is dat gunstig. We hopen dat de hengst naast het hoog bewegen ook  ruimte naar voren zal weten te maken, vanuit meer stuwing in de achterhand. De grootmoeder Ynskjen model en sport imponeerde net als haar volle broer Rinse in tuig.

Cat. 36: Norbert X Beart X Nykle X Leffert     stam 70        


Cat  164: Norbert X Beart X Oege X Jochem X Tsjalling   stam 25

Mooi bij de Norbert (ster % 66)  nafok is het moderne, de lichte  massa, de ruimte en de soeplesse in beweging. Maar in exterieur  mag het vaak geslotener. Een minder recht kruis (Tsjerk/Peke), bredere schouder zou het zijaanzicht harmonischer maken. Hoewel de hoofden heel attent en sprekend zijn mochten ze minder lang. De eerste Norbert heeft genoemde tekorten  minder sterk. Een mooie, sterk gebouwde hengst die  lichtvoetig en door het lijf,  van achteren naar voren liep. De hengst is ingeteeld op Feitse en heeft eerste premie sterren als moeder en grootmoeder. De moeder was fokdagkampioene.

 De andere Norbert, ook tweemaal Feitse en driemaal Jochem, heeft veel statuur in het front, is modern in de massa, maar  mag geslotener. Vooral een breder en meer bespierd kniegewricht zou de hengst van 1.68  stabieler in draf maken. De basis van de merriestam vinden we bij Durksz te Drachten, o.a. Ulrig , Eelke. Na Tsjalling hebben diverse hengsten aan de modernisering bijgedragen.


Cat. 68:  Onne X Sape X Nykle X  Wessel X Ritske


Cat  69:   Onne X Jakob X Nikolaas X Dirk X Jochem  stam 8

Onne (ster % 54) vererft een fraai front en statuur. Maar de vaak korte en hellende kruizen vormen niet de sterkste basis voor kracht in de achterhand.  Onne is mogelijk aanvoerder van de lijst aan- en afwijzingen voor het verrichtingsonderzoek. Onnes camoufleren door bravoure vaak het tekort aan stuwing en soeplesse. De eerste Onne gaat terug op de Ritske merrie Janna M/P, de oudste dochter van de  legendarische  Vesta. Sape (ster % 53) en Nykle (ster % 50) zien we graag in een stamboom.

De moderne hengst mag sterker op de knie en daardoor stuwender draven.De tweede. Onne is door de invloed van Jakob en Nikolaas eenvoudiger in exterieur en zou gemakkelijker en soepeler moeten bewegen. De hengst gaat terug op Deliaentsje, ster./pref. Een luxe en vruchtbare merrie uit de Bouma tak van stam 8. Beide hengsten hebben tweemaal Jochem.


Cat. 227: Tsjalle X Oepke X Fokke  X Tsjalling      stam 15


Cat 228:  Tsjalle X Folkert X Diedert X Oege         stam 139Cat. 235: Tsjalle X Wibe X Hearke X Lammert      stam 28

Tsjalle heeft alles mee, een fraaie moeder en moederlijn, zijn mooi gesloten exterieur , zijn weergalozesportaanleg en nu ook de eerste lichting hengsten; dertien in de 2e bezichtiging! De eerste Tsjalle heeft een Jochemvrije moederlijn !! Via Tsjalle komt Jochem pas in de vijfde generatie. Om het bloed voor de inteelt uitermate belangrijk! De moeder is dubbel preferent, de grootmoeder preferent, rond 1980  zag ik haar talentvol onder zadel. De hengst is fraai in type, al kon het voorbeen iets langer. De stap is net als bij Tsjalle vlijtig en met muzikale beat. De draf is lenig, kan versnellen en is mooi van achteren naar voren. De tweede Tsjalle heeft iets meer de opdruk van Folkert en kon wat langer gelijnd. In draf kruipt hij ver onder de massa. Door een stillere ligging van de knie  zal de draf nog stabieler worden. De derde Tsjalle trad imponerend op, zowel in Drachten als hier. Bij  de moderne massa, het fraaie front op een lang voorbeen, ontsiert het korte en rechte kruis. De draf is ondanks en niet dankzij de bouw. De hengst draaft groot. Maar we zien graag het schakelen van ponydrafje naar ruimer (Anky van Grunsven) over de rug  bewegen en  met meer souplesse. De hengst komt uit een beste moederlijn, waaruit Atse kwam, die werd afgekeurd evenals Wibe, de moedersvader. Dat is een minpunt in de erfelijke aanleg.

Dilemma’s

Op 25 Januari organiseren Fokverenigingen een discussie dag. Heel belangrijk!

Het ligt allemaal niet eenvoudig. Er zijn heel moeilijke dilemma’s. Ik benoem ze.

 

1. Modern                           Niet modern (Invloed 1920- 1970 is heel sterk)

2. Kwaliteit                          Inteelt (= in de praktijk toegeven op kwaliteit).

3. Eendagsvlieg                Minstens drie generaties fokvastheid

3.  Sport                              Recreatie. (Topsport stimuleert vraag)

4   Sport                              Tuigen of dressuur ( mixen verzwakt de erfelijke aanleg)

5.  Luxe                                Degelijkheid. (Luxe is  pure PR; Jochem/Tsjerk invloed)

6.  Draf: lichtvoetig            Stijf en groot draven.

7   Stap vlijtig,+ beat          Stap kort/niet actief; ruim slepend (voor dressuur  stap nodig!)

8  Hoofdzaak                      Bijzaken. Door vele bijzaken sneeuwt hoofdzaak onder.

9   Afwachten                      of voorwaarden scheppen dat er hengsten  met vrijer bloed komen.

 

Discussie over fokbeleid is nodig om support voor een fokbeleid te creëren.

Van boven af - top-down- werkt averechts.

 

 

Wie wil reageren: email:  denlwiersma@upcmail.nl