Dekkingen 2013
Hoe hengsten blinken en verzinken

  • Dekkingen  in 2013:  4251 (2012: 4860)

D.G.Wiersma, Leeuwarden.


 

Op   ongeveer 65 hengsten dekt  ruim de helft minder dan 50 merries: +/- twintig hengsten zitten onder de 25 merries en +/- vijftien tussen de  25 en 50. Voor oudere hengsten die goed hebben gefokt zijn die aantallen acceptabel, immers zonen en kleinzonen nemen hun rol over.

Dat doet Wylster (72) voor Brandus (43) en Rindert ( 45). (Tussen haakjes aantal dekkingen).

Jasper (48) krijgt door vijf zonen en zeven kleinzonen minder klandizie. En op hun beurt  snoepen zijn vijf zonen dekkingen voor Beart (110) weg. Alke ( 142) neemt de rol  van Fabe (43) over. Met vier zonen krijgt ook Doaitsen (79) het minder druk. Bartele (183) doet een poging om Onne (64) te onttronen.  Voor  veel hengsten geldt dat fokkers ze negeren  omdat ze niet tot de verbeelding spreken. Exploitatie van  hengsten, in de kracht van hun leven, die minder dan  25 merries krijgen, lijkt  weinig lonend. Temeer als het dekgeld ook nog drastisch wordt verlaagd. Het gaat om +/- 15 hengsten.

De status van dekhengst  neemt  al enkele jaren sterk af.

 

Jonge hengsten:

Zoals mensen met staatsloten graag een gokje wagen, zo nemen  fokkers  al jaren een gok op jonge hengsten. Zeker door de forse inteelt in het ras zijn jonge hengsten interessant  voor de opfok van kandidaat hengsten. De eerste jaargang 2,5 jarigen mag zich altijd in grote belangstelling  van fokkers verheugen. De dekkingen van de jonge hengsten  in 2013 zijn:

Aarnold  97;                          Djoerd   67           Bene 104.

Bartele    183                         Epke     209           

 

Vallen de veulens tegen dan  volgt op het blinken snel het verzinken.

Stendert dekte   177 merries  in 2012  en vorig jaar 63.

Pier  kreeg 114 in 2012 en in 2013: 72. Wolfert ging van 95 naar   48.

Bij Take  ging het andersom; hij ging van 17 (2012) naar 106 in 2013.

 

Hengsten met meer dan 100 dekkingen:

1.   Epke       209                    7. Thorben   133

2 .  Tsjalle     184                   8.  Alwin        114

3.    Bartele   183                   9.  Beart        110

4.   Reinder   187                  10. Take        106

5.   Norbert    143                  11. Bene       104

6.   Alke          142

 

Alleen Beart en Norbert zijn op afstammelingen goedgekeurd. Een bewijs dat fokkers liever een  gok wagen dan op safe spelen.

 

 

Hengsten met 75- 100 dekkingen:

 

1. Aarnold     97                        5. Doaitsen       79

2.  Maurits     95                        6. Wytse            77

3.  Tsjalke      90                       7.  Aan               75

4.   Uldrik      88


Alleen Aarnold en Wytse hebben het afstammelingen onderzoek nog niet gehad.

 

Hengsten met 50 – 75 dekkingen:

 

Wylster   72                     Onne       64                   Bikkel     59

Pier          72                    Andries   63                   Wimer    58

Djoerd     67                    Stendert  63                   Jisse      56

Sape        64                    Maeye     63

 

Blinken- verzinken:

Fokkers lopen achter de kampioen aan is een vaak gehoorde klacht.

Maar voor hengsten als Time (reserve 2005/6); Haitse (2008); Maurus (2009), Uldrik (2010/11); kwam na het blinken al snel het verzinken. Haitse kreeg vorig  jaar 27 en Maurus 33 dekkingen. Ik hoop dat deze  feiten helpen om ook kampioenen kritisch te bekijken.

Volgens mij is  er een diepe kloof tussen wat fokkers van hengsten vinden (dekcijfers) en  wat het Stamboek doet (afstammelingen onderzoek).

De fokkers zijn tienmaal kritischer. Zie bijvoorbeeld het indrukwekkende artikel van Anton Schut in Phryso maart, blz. 22- 25  met als teneur: best X best en dat zo snel mogelijk.

Wij gunnen alle fokkers veel vreugde bij de geboorte van veulens en wijsheid bij de partner keuze.